Лятната ваканция -,,Здравей,свобода!”-Тема на месец-ЮНИ

Лятната ваканция е пред нас…. Най-щастливи са малките ученици……най-после игри,безкрайни игри..
imagesddddddddddДа ,така е……но това е времето,през което децата трябва да имат ангажименти,които да допълват тяхното обучение и израстване като  личности.
Четене,спорт,хоби,изкуство,разговори с приятели,с баба и дядо…..екскурзии….Има ли нужда от всичко това?
Не е ли лятната ваканция пълно спокойствие и за родителите- най-после…………..?!
Нали се учи през учебната година?
Да …..ще оставим ли децата така да играят,че когато се върнат в клас-дори да четат трудно .  Ами английският?…
Очаквам да споделите своите виждания за голямата почивка на децата.Аз вече направих план с какво и колко ще бъдат ангажирани моите деца…..
                                                                                             
                                   marsies

Варна почиства пролетно

Нека се включим ,за да направим града си по-приятен за живеене!
Варна се включва в кампанията за пролетното почистване.

  31 май, 7 юни и 21 юни пролетно почистване на града ни по инициативата на телевизия БТВ.
31 май – детски площадки;
7 юни – паркове и защитени райони
27 юни – речни корита около града
 А на телефон-080014100-безплатен
във времето от 8.30 ч. до 19.30 ч.
след подадена заявка от гражданите , фирма ще извозва от домовете им, излезлите от употреба електрически домакински уреди.
За указания за местата, помощни материали (ръкавици и чували) ,за повече информация можете да звъните от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа на телефонитеСектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052/820 295- Еколози район “Одесос” – 052/612 877- Еколози район “Приморски” – 052/359 158- Еколози район “Младост” – 052/820 784- Еколози район “Вл. Варненчик” – 052/575 720- Еколози район “Аспарухово” – 052/370 130

Международен конкурс за плакати на тема “Привлекателно образование”

tttnetlogoКраен срок: 30.06.2015 г.
Резултати: 15.07.2015 г.
Допустими участници: Ученици на възраст между 13 и 18 г. от всяка държава членка или кандидат-членка на Европейския Съюз и Руската Федерация
Участниците в конкурса кандидатстват с плакат, отразяващ идеите им за привлекателно образование най-вече в областта на точните науки в училище. Плакатите могат да са подготвени самостоятелно или в екип.
Награден фонд:
Първо място – ще получи финансиране за участие в международна конференция “Методи за привлекателно образование” на 05 – 06 ноември 2015 г. в Севиля, Испания. Финансирането включва разходи за транспорт, храна и настаняване, в размер не по-голям от 800 евро. [Прочетете още…]

Настроение……

       Happy-Teacher    Чувствам се щастлива , защото около мен всичко е в движение….., а аз обичам движението…..
Утре моите ученици ще допълнят добрите ми емоции,защото с песен , рисунки и танц ще покажат на родителите си колко са пораснали….вече 3 клас….

Сбогом 2 клас-екипна работа

Това е последната учебна седмица за учениците от 2а клас….Вече всичко е ясно…..Кой колко е успял в ученето,извънучилищните занимания…..Какво трябва да се направи по-добре през следващата учебна година.Всеки си е направил преценка колко труд и постоянство ще са необходими за постигане на добри резултати във всяко занимание За първи бележник с оценки ще доказва техните училищни постижения…
Ще се разделим празнично-с малък концерт – изложба,,Сбогом 2 клас!”Ще видят родители и гости колко са пораснали и колко знаят и могат второкласниците…Но до този весел момент имаме още много работа…

Това е мое любимо видео.ТАКА СЕ РАБОТИ В ЕКИП,В КЛАС,…….за да се постигат бързи и качествени резултати!

ТАКА РАБОТИХМЕ И НИЕ!
Лека седмица за всички,които идват тук при нас!

Годишни оценки-Тема на месец-МАЙ

Оценката е цифрово изражение на обем от знания ,които е придобил ученикът по даден 108635учебен предмет в училище.Степента на усвоеност на тези знания се определя по дадени критерии,изготвени на база изискванията за покриване на определена степен от знания по дадения учебен материал……И така-учителите не си измислят оценката…
Наредба за система на оценяване нарежда на учителите  как точно да правят това..
По силата на тази ,,наредба трябва учителят да :
1.Прави самостоятелни работи-наречени,,входни и изходни нива”
2.Да прави-текущи изпитвания.Броят на текущите изпитвания ,определения минимум за срок,е според броя на часовете ,изучавани по съответния предмет през срока.
Текущите изпитвания са:
а/ устни изпитвания – индивидуални или групови./по преценка на преподавателя/
б/ писмени-контролна работа
За ученици от начален курс класни работи не се провежда .
Контролните  се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя.Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните  , като уведомява учениците за направените изводи.
За графика на контролни работи учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители- родителите.
Оценките се вписват в училищната документация-бележник на ученика и дневник на класа.
Цифровата оценка в начален курс е цяло число.
За учениците от 1 клас няма оценки.
В начален курс учениците завършват с годишни оценки по всички учебни предмети.
Оценяването на малките ученици обаче е ,,деликатен ” момент, поради крехкото психически състояние на децата.Ето защо началните учители вземат това под внимание и в името на психическото здраве на децата оценките ,особено в 2 и 3 клас са в повечето случаи ,,поощрителни”,за да се даде възможност на децата да осмислят работата си в училище ,да преценят възможностите си и да бъдат добре мотивирани за учебен труд.
Предстои реформа в образованието ,която ще засегне и оценяването……
Периодите в училище ,когато не е имало оценки /имало е такива моменти /са доказвали
едно/-демотивация дори и у бързоуспяващите /,,силните ” в ученето/ученици …..
Но оценка за учениците трябва да има,така както има заплащане на възрастните за свършена от тях работа……
А за родителите-оценката показва,макар и субективна понякога,доколко е учило RODITELI I U`ITELдетето….колко се е трудило….колко е постоянно в работата си …И ако следите внимателно учебната работа на своето дете, а нещо в поставените оценки не и харесва….отидете при оценяващия учител….Поговорете…Чуйте какво ще Ви каже той…..Така ще изгладите недоразуменията,ще изясните неточностите….ще намерите по-добри решения за проблема,ако се е породил такъв………..