Детето не иска да учи

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/10/dete-otkazva-da-hodi-na-uchilishte.jpgЕдин интересен материал за важната роля на мотивацията за учене. Мотивацията, която трябва да я има във всяка дейнoст, за да се върши добре работа и тя дава резултати.

Децата от предучилищна възраст рядко са лениви – напротив, родителите често страдат от тяхната неуморна активност. Но в училище започват проблеми, голяма част от които родителите са склонни да описват като “мързел”. [Прочетете още…]

Психическа готовност за 1 клас

https://www.art1a1d.comОсновната причина за неуспеваемостта на болшинството учащи, се изразява в тяхната “незрялост”, недостатъчната готовност за сложните процеси на обучението. Съществено важно е своевременно да се открият, установят тези незрели деца и възможно по – пълно да се преодолее това още в предучилищна възраст, за да се предотвратят, да се вземат превантивни мерки срещу възникването на много проблеми. [Прочетете още…]

,,Компютърна пристрастеност” и децата

parent-argumentПрез 2003г. Световната здравна организация официално
обяви ,,компютърната пристрастеност“ за вид зависимост наравно с наркотиците, алкохола, хазарта. [Прочетете още…]

План за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера.

logo--bgПланът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) очертава визията на Европейската комисия за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа. В него се призовава за действия за по-тясно сътрудничество на европейско равнище за: [Прочетете още…]

Колко значима за детското развитие е социализацията ?

Социалното и емоционалното развитие е обвързано с цялостното развитие на децата, поради което контактите с другите деца са от особена важност.

[Прочетете още…]