Международен конкурс за плакати на тема “Привлекателно образование”

tttnetlogoКраен срок: 30.06.2015 г.
Резултати: 15.07.2015 г.
Допустими участници: Ученици на възраст между 13 и 18 г. от всяка държава членка или кандидат-членка на Европейския Съюз и Руската Федерация
Участниците в конкурса кандидатстват с плакат, отразяващ идеите им за привлекателно образование най-вече в областта на точните науки в училище. Плакатите могат да са подготвени самостоятелно или в екип.
Награден фонд:
Първо място – ще получи финансиране за участие в международна конференция “Методи за привлекателно образование” на 05 – 06 ноември 2015 г. в Севиля, Испания. Финансирането включва разходи за транспорт, храна и настаняване, в размер не по-голям от 800 евро. В случай на екипно участие, сумата е фиксирана и не се увеличава според броя на участниците в екипа. Наградата не може да бъде заменена за нейната парична стойност и не може да бъде преотстъпена на трети лица.
БЪДЕТЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ! Идеите ви могат да бъдат представени чрез различни средства – комикс, колаж, рисунки, направени на ръка, текст или други. Плакатите ще се оценяват и според тяхната оригиналност.

http://tttnet.eu/bg/news/mejdunaroden-konkurs-za-plakati-na-tema-privlekatelno-obrazovanie-10.html

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+