Колко значима за детското развитие е социализацията ?

Социалното и емоционалното развитие е обвързано с цялостното развитие на децата, поради което контактите с другите деца са от особена важност.

Необходимото взаимодействие между децата се осъществява в детската градина. Това помага да се достигнат други важни етапи в развитието. Ето защо предприетите извънредни мерки и неотварянето на детските градини са в сериозен ущърб на благоприятното и адекватно детско развитие.

Развитието на социални и емоционални умения у децата ги подготвя за цял живот на по-здравословни взаимодействия във всички аспекти от живота. Тези умения са неразделна част от общественото функциониране. Показването на добри обноски, ефективното общуване с другите, зачитането на чувствата на другите и изразяването на личните нужди са важни компоненти на солидните социални умения. Подпомагането на децата да развият тези важни умения изисква различен набор от стратегии във всеки етап от развитието.

Чрез играта с други деца, се усвояват умения, към които се придържаме през целия си живот. Малките деца са егоцентрични по природа. Поставянето им в средата на детската градина помага на детето по естествен път да излезе от тази фаза. Споделянето, определянето на граници и решаването на проблеми всички идват от социализиране и взаимодействие. Децата се научават да проявяват съпричастност към другите хора, разпознават кога приятелите им са тъжни или щастливи. В крайна сметка започват да използват тези умения у дома.

Детската градина учи децата на дисциплина. Именно там те разбират, че всяко действие има своите последствия, получавайки социални сигнали. Учат се кое поведение е социално приемливо и кое не. Връзките са критичен принос за развитието на социално-емоционалните умения на малкото дете и цялостното му развитие. Развитието на социални и емоционални умения е от съществено значение и дава основа за цял живот на учене и положителни взаимоотношения. Взаимодействията в рамките на тези взаимоотношения са основа за всяко по-нататъшно развитие и учене.

Стабилното социално и емоционално благополучие помага на децата да изследват и да се ориентират в нова среда и опит, улеснява развитието на отношенията с възрастни и връстници и подкрепя способността им да участват в нови дейности.

Взаимодействието с връстници е изключително полезно за комуникационните умения на децата. Освен че развиват емоционалната си компетентност, те развиват и когнитивните си умения. Посещаването на детска градина насърчава също и познавателните и езиковите умения. Децата, посещаващи детско заведение имат по-богат речник спрямо техните връстници, отглеждани изцяло у дома.

Да бъдеш в детската градина е различно от това да си у дома. Средата е различна, но нейното преживяване помага на децата да научат за важните граници по отношение на своето лично пространство, както и това на другите. В детската градина децата растат по-уверени по отношение както на индивидуални, така и в групови занимания. Детската градина насърчава независимостта и самостоятелността на децата.

Социалното взаимодействие е тясно свързано с емоционалното развитие в ранна детска възраст. Не само емоционалното развитие на детето може да бъде възпрепятствано от липса на социални контакти, физическият растеж на мозъка му също може да е повлиян. Липсата на социални контакти води до намален растеж на лявото мозъчно полукълбо, което може да доведе до повишен риск от тревожност и депресия при децата. В допълнение, те могат да проявят повишена чувствителност в лимбичната система, което може да доведе до тревожни разстройства, и намален растеж на хипокампуса, което може да допринесе за увреждане на ученето и паметта.

Приятелството в предучилищна възраст също е съществено полезно за развиване на социални и емоционални умения, увеличаване на чувството за принадлежност и намаляване на стреса.

Огромните ползи от социалните връзки в ранна детска възраст, които се създават и изграждат в детската градина, просто не могат да бъдат игнорирани!

 Материалът има информативен характер

материал на logo-big

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+