Психическа готовност за 1 клас

https://www.art1a1d.comОсновната причина за неуспеваемостта на болшинството учащи, се изразява в тяхната “незрялост”, недостатъчната готовност за сложните процеси на обучението. Съществено важно е своевременно да се открият, установят тези незрели деца и възможно по – пълно да се преодолее това още в предучилищна възраст, за да се предотвратят, да се вземат превантивни мерки срещу възникването на много проблеми. [Прочетете още…]

20 житейски закона на човешките действия

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/05/dyrvo-rezhe.jpgВ природата всичко е подчинено на определни правила и всяко действие води до определени резултати за действащия: отрицателни или положителни
Ако знаем тези закони може би ще се предпазим от лошото, което понякога предизвикваме и несъзнателно.
1. Закон на подобието
В живота ни няма случайни срещи. Ние несъзнателно привличаме към себе си само онези хора, които са подобни на нас. [Прочетете още…]

Управление на емоции

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/05/dsc_00601.jpg,,Чувствата са ваши учители, а емоциите са ваши деца”. Паралелът между това „да бъдеш емоционален” и „да се държиш като дете” е поразителен. Вашето „вътрешно дете” е седалището на емоциите. Има и впечатляваща прилика между това как постъпвате със собствените си емоции и как се държите с децата като такива. [Прочетете още…]

Слабоумието не идва внезапно

https://www.art1a1d.comПрез февруари 1916 година, в най-големия разгара на Първата световна война в Петербург на научна конференция прозвучали думите: “Безсмъртието на човешката личност е научен проблем!” Тези думи произнася академик Владимир Михайлович Бехтерев. И добавил: “Смърт няма, господа! Смърт няма! Това може да бъде доказано. И може да се докаже строго логично. Човешката личност е безсмъртна!” [Прочетете още…]

Феноменът на ПОВТОРЕНИЕТО

povtМалцина се замислят върху огромното значение на повторението във всички области на обществения и социален живот на човека. В тази статия ще се опитам да направя анализ на механизма на този феномен и да изведа на преден план причините за неговата значимост. [Прочетете още…]

20 житейски закона на човешките действия

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/05/dyrvo-rezhe.jpgВ природата всичко е подчинено на определни правила и всяко действие води до определени резултати за действащия: отрицателни или положителни
Ако знаем тези закони може би ще се предпазим от лошото, което понякога предизвикваме и несъзнателно.
1. Закон на подобието
В живота ни няма случайни срещи. Ние несъзнателно привличаме към себе си само онези хора, които са подобни на нас. [Прочетете още…]