Изходно ниво-Български език- 2 клас

Ето един работен вариант за изходно ниво по български език- 2 клас……Ако нещо в него Ви допадне-по-долу можете да си го вземете на хартиен носител……

Изходно ниво -Български език- 2 клас

А ето и работния вариант за самостоятелна работа -,изходно ниво”-който можете да

                                                                      

сложите на хартиен носител,да преработите,да си направите и 2 група…..с една дума,както Ви се иска…..

КРИТЕРИИ-български език и литература-2 клас-за КОЛЕГИ….

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни

критерии……….

                       Диагностика на изходните  резултати

            от обучението по български език   литература
        във 2  клас
                  Критерии и показатели
 Първи критерий: Диктовка
Показатели:
      – за четливо писане
     – не допуска грешки при думи,
съдържащи ,,щ”
– пише разделно думи без
собствено ударение  
– не допуска пунктуационни грешки ( начало и край на изречение)
 – не допуска замяна и вмъкване на букви
– не допуска грешка при правопис на същ. собств.
имена
Втори критерий: Правопис
на думите
Показатели:
– Думи с “йо” и “ьо”

– Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове

Трети критерий: Сродни думи
Четвърти критерий :
-съществителни,прилагателни имена,глагол
-определяне на техните граматически категории
Пети критерий: Пунктуация
на изречение

Показатели: Видове изречения по цел на изказване

-съобщителни изречения
-въпросителни изречения
 Шести критерий: Редактиране

        Показатели:
      –    
правописни особености
–         
най-подходящо заглавие
–         
използване на опорни думи
–         
последователност на мислене
–         
правопис

      

–   краснопис

Пословица- 2 клас

Инересно нещо са пословиците….
В едно изречение е събрана народната мъдрост , получена от уроците на живота…..
Тази пословица тук ,мили деца,срещнахме в учебната тетрадка по български език през тази година….Ще се затрудните ли?

Български език-прилагателни имена-Открий ги – 2 клас

Пролетта вече е при нас и в очичките на моите второкласници виждам жажда за игри……Да видим…ако се справите с тази игра тук,аз може да се окаже ,че не съм права,защото Вие вече много играете,но и много сте научили във 2 клас…..

Български език-текст – 2 клас

Тази игра е по-сложна.Тя изисква да сте грамотни,да мислите и да сте наблюдателни,защото като направите текстчето,трябва и да подредите моментите в него!