Български език-текст – 2 клас

Тази игра е по-сложна.Тя изисква да сте грамотни,да мислите и да сте наблюдателни,защото като направите текстчето,трябва и да подредите моментите в него!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+