КОСМОС-марсоходите и Марс

“Как да стигнем до Марс” е клип от IMAX -документалния филм, редактирана кратка версия.
Благодарение на високите технологии можем днес да видим как апаратът слиза на повърхността  на Марс и самата повърхност на тази планета.  Това  често сме го виждали във фантастични игрални филми и видеоигри…но тук е истинско….

.

Марсоходите са апарати,които правят важни  изследвания и изпращат информацията на Земята.
Първите марсоходи са изпратени от Русия,но мисиите не са успешни- изгубена е наземната връзка с марсоходите..
Марс е най-загадъчната за хората планета , защото
има наличие на малко количество кислород,повърхността е предимно равнинна,има ветрове,а температурите се от-– средна: 210 K
Друг е въпросът ,че тя е известна още на древните цивилизации….

Английски език-противоположни думи- 2 клас

Знаете ли думи с противоположно значение …Свържете двойките противоположни думи,изписани в играта…

http://www.esolcourses.com/content/topics/antonyms/1/wordmatch.html

Английски език- 2 клас-видове спорт…


http://www.esolcourses.com/content/topics/sport/sport-picture-match-game.html

Поставете под всеки спорт,показан на картината -неговия запис……Приятно забавление!

Изходно ниво-Български език- 2 клас

Ето един работен вариант за изходно ниво по български език- 2 клас……Ако нещо в него Ви допадне-по-долу можете да си го вземете на хартиен носител……

Изходно ниво -Български език- 2 клас

А ето и работния вариант за самостоятелна работа -,изходно ниво”-който можете да

                                                                      

сложите на хартиен носител,да преработите,да си направите и 2 група…..с една дума,както Ви се иска…..

КРИТЕРИИ-български език и литература-2 клас-за КОЛЕГИ….

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни

критерии……….

                       Диагностика на изходните  резултати

            от обучението по български език   литература
        във 2  клас
                  Критерии и показатели
 Първи критерий: Диктовка
Показатели:
      – за четливо писане
     – не допуска грешки при думи,
съдържащи ,,щ”
– пише разделно думи без
собствено ударение  
– не допуска пунктуационни грешки ( начало и край на изречение)
 – не допуска замяна и вмъкване на букви
– не допуска грешка при правопис на същ. собств.
имена
Втори критерий: Правопис
на думите
Показатели:
– Думи с “йо” и “ьо”

– Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове

Трети критерий: Сродни думи
Четвърти критерий :
-съществителни,прилагателни имена,глагол
-определяне на техните граматически категории
Пети критерий: Пунктуация
на изречение

Показатели: Видове изречения по цел на изказване

-съобщителни изречения
-въпросителни изречения
 Шести критерий: Редактиране

        Показатели:
      –    
правописни особености
–         
най-подходящо заглавие
–         
използване на опорни думи
–         
последователност на мислене
–         
правопис

      

–   краснопис