Изходно ниво -Български език- 2 клас

А ето и работния вариант за самостоятелна работа -,изходно ниво”-който можете да

                                                                      

сложите на хартиен носител,да преработите,да си направите и 2 група…..с една дума,както Ви се иска…..

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+