Английски език- 2 клас-видове спорт…


http://www.esolcourses.com/content/topics/sport/sport-picture-match-game.html

Поставете под всеки спорт,показан на картината -неговия запис……Приятно забавление!

Английски език-думи-2 клас

В тази игра трябва да поставите думите,написани с малки букви  – до—-
същите    думи,но записани с главни букви….
http://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-2/classroom-objects/upper-lower-case.html

Пословица- 2 клас

Инересно нещо са пословиците….
В едно изречение е събрана народната мъдрост , получена от уроците на живота…..
Тази пословица тук ,мили деца,срещнахме в учебната тетрадка по български език през тази година….Ще се затрудните ли?

Български език-прилагателни имена-Открий ги – 2 клас

Пролетта вече е при нас и в очичките на моите второкласници виждам жажда за игри……Да видим…ако се справите с тази игра тук,аз може да се окаже ,че не съм права,защото Вие вече много играете,но и много сте научили във 2 клас…..

Изходно ниво -Околен свят- 2 клас

За успешно представяне на ,,изходно ниво “-специална подготовка не е необходима ,ако ученикът е внимавал в учебните часове,учил е уроците си,писал е домашните си…
Но е нужно всеки да погледне отново в учебника и да си припомни какво е учил през годината,за да се подсети….винаги има нещо,което е позабравено….
Ето -с игра да си припомним най-важното…

Английски език-2 клас

Можете ли да подредите изречение от дадените думи?Ако се справите,то ще се изпише на екрана?

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/make-the-sentences/letter-santa

И една много интересна
песен…ХОРАТА
РАБОТЯТ…….

..http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work