Английски език-2 клас

Можете ли да подредите изречение от дадените думи?Ако се справите,то ще се изпише на екрана?

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/make-the-sentences/letter-santa

И една много интересна
песен…ХОРАТА
РАБОТЯТ…….

..http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+