Английски език-противоположни думи- 2 клас

Знаете ли думи с противоположно значение …Свържете двойките противоположни думи,изписани в играта…

http://www.esolcourses.com/content/topics/antonyms/1/wordmatch.html

Английски език- 2 клас-видове спорт…


http://www.esolcourses.com/content/topics/sport/sport-picture-match-game.html

Поставете под всеки спорт,показан на картината -неговия запис……Приятно забавление!

Английски език- думите в клас- 2 клас

В тази игра,като кликнете върху картината ,ще чуете как се произнася думата…а тези думи често са употребявани в час по Английски език
http://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-2/classroom-instructions/classroom-instructions-vocabulary.html

Английски език- 2 клас-думи в мрежа-виж,разгледай,..покажи

Виж,разгледай,покажи…
Ще откриете ли в мрежата от думи ,тези които са записани до нея…?

http://www.learninggamesforkids.com/spelling_games/short-vowel-games/short-o/short-o-wordsearch.html