Английски език- 2 клас-думи в мрежа-виж,разгледай,..покажи

Виж,разгледай,покажи…
Ще откриете ли в мрежата от думи ,тези които са записани до нея…?

http://www.learninggamesforkids.com/spelling_games/short-vowel-games/short-o/short-o-wordsearch.html

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+