Български език- тест

images (1)Последна проверка на знанията по БЕЛ от часовете на групата по проекта ,,Подкрепа за успех”, които осмисляхме и затвърдявахме в реалните часове и чрез дистанционната форма на работа.
Запишете своите отговори , снимайте, изпратете.
Приятна работа!

[Прочетете още…]

Български език

изтеглен файлМожете ли да получите правилни
словосъчетания от прилагателни и съществителни имена?
Трябва да са в еднакво число и род.
Проверете с тази игра.
Приятно забавление!

[Прочетете още…]