Да упражним АНГЛИЙСКИ ДУМИЧКИ за цветове……

 С клик върху този адрес ,ще попаднете на упражнение за цветовете на английски език…
Може да погледнете и други упражнения за: облекло,животни фигури……
Приятно забавление!
http://www.kidsgoflash.com/flashcards/colors.html

Открий грешките ?!

Милизтеглен файли деца,
Вече сме грамотни , но дали е така?
С тази малка игра Ви предлагам да проверите- можете ли да виждате чужди грешки в текст?!

С клик върху грeшно написаната според Вас дума   я отбелязваме. Ако сме открили всички грешки, ще получим поздрав.
С клик върху надписа ,,Провери решението”-можем да проверяваме.
Приятно забавление!
[Прочетете още…]