Открий грешките ?!

Милизтеглен файли деца,
Вече сме грамотни , но дали е така?
С тази малка игра Ви предлагам да проверите- можете ли да виждате чужди грешки в текст?!

С клик върху грeшно написаната според Вас дума   я отбелязваме. Ако сме открили всички грешки, ще получим поздрав.
С клик върху надписа ,,Провери решението”-можем да проверяваме.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+