Изходно ниво -Български език- 2 клас

А ето и работния вариант за самостоятелна работа -,изходно ниво”-който можете да

                                                                      

сложите на хартиен носител,да преработите,да си направите и 2 група…..с една дума,както Ви се иска…..

КРИТЕРИИ-български език и литература-2 клас-за КОЛЕГИ….

Критериите за оценка на знанията са положени в редица нормативни документи.
Учителите се съобразяват с тях и така поставят оценка на учениците.
Ето примерни

критерии……….

                       Диагностика на изходните  резултати

            от обучението по български език   литература
        във 2  клас
                  Критерии и показатели
 Първи критерий: Диктовка
Показатели:
      – за четливо писане
     – не допуска грешки при думи,
съдържащи ,,щ”
– пише разделно думи без
собствено ударение  
– не допуска пунктуационни грешки ( начало и край на изречение)
 – не допуска замяна и вмъкване на букви
– не допуска грешка при правопис на същ. собств.
имена
Втори критерий: Правопис
на думите
Показатели:
– Думи с “йо” и “ьо”

– Редукция на гласни, обеззвучаване на звучните съгл. звукове

Трети критерий: Сродни думи
Четвърти критерий :
-съществителни,прилагателни имена,глагол
-определяне на техните граматически категории
Пети критерий: Пунктуация
на изречение

Показатели: Видове изречения по цел на изказване

-съобщителни изречения
-въпросителни изречения
 Шести критерий: Редактиране

        Показатели:
      –    
правописни особености
–         
най-подходящо заглавие
–         
използване на опорни думи
–         
последователност на мислене
–         
правопис

      

–   краснопис

Изходно ниво -математика- 2 клас

  Ето ,,изходна работа” по математика за 2 клас

http://dox.bg/files/dw?a=ed7c302139

Можете да си го вземете на хартиен носител,да го използвате или……както на Вас Ви хареса

Изходно ниво -Околен свят- 2 клас

За успешно представяне на ,,изходно ниво “-специална подготовка не е необходима ,ако ученикът е внимавал в учебните часове,учил е уроците си,писал е домашните си…
Но е нужно всеки да погледне отново в учебника и да си припомни какво е учил през годината,за да се подсети….винаги има нещо,което е позабравено….
Ето -с игра да си припомним най-важното…