Английски език-противоположни думи- 2 клас

Знаете ли думи с противоположно значение …Свържете двойките противоположни думи,изписани в играта…

http://www.esolcourses.com/content/topics/antonyms/1/wordmatch.html

Английски език- 2 клас-видове спорт…


http://www.esolcourses.com/content/topics/sport/sport-picture-match-game.html

Поставете под всеки спорт,показан на картината -неговия запис……Приятно забавление!

Английски език-думи-2 клас

В тази игра трябва да поставите думите,написани с малки букви  – до—-
същите    думи,но записани с главни букви….
http://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit-2/classroom-objects/upper-lower-case.html

Български език-прилагателни имена-Открий ги – 2 клас

Пролетта вече е при нас и в очичките на моите второкласници виждам жажда за игри……Да видим…ако се справите с тази игра тук,аз може да се окаже ,че не съм права,защото Вие вече много играете,но и много сте научили във 2 клас…..