Таблица за умножение с 8


всяка карта се обръща с клик върху нея.
,,remaining cards”-с клик там-се появява следващата карта
Можете да смените -първо да виждате резултата , а Вие да казвате как се е получил,като правите клик върху,,shou Answer first”
Приятно забавление!

Тема на месец август-УЧЕБНА РАБОТА през лятото…….

Все по-често чувам родители да казват ,,Ще учим с него и през лятото…”
Необходимо ли е да ангажираме децата с учебна работа през лятото….
Аз мисля ,че е по -добре да се спазва принципа,,всяко нещо с времето си…..”

ОЧАКВАМ ВАШЕТО МНЕНИЕ:
да-за лятното учене
не -за лятното учене

Тема на месец юли-ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Новите социално-икономически условия налагат целодневното обучение като форма на организация
на учебния процес .То е особено удобно за родителите.Учителите ,работещи по този начин споделят ,че е необходима нова структура на учебното съдържание,материалната база,както и голям екип от специалисти,които да отделят необходимото внимание на всички деца,защото това са децата на ,,новото”време.