Български език

изтеглен файлМожете ли да получите правилни
словосъчетания от прилагателни и съществителни имена?
Трябва да са в еднакво число и род.
Проверете с тази игра.
Приятно забавление!

[Прочетете още…]

Български език

tablet-kidsПонякога казваме едно, а си представяме друго.
Това е така, защото много думи в българския език имат по няколко значения.
Вие използвате ли думите в техния разнообразен смисъл?
Проверете с тази игра.
Приятна работа!

[Прочетете още…]