Български език

изтеглен файлМожете ли да получите правилни
словосъчетания от прилагателни и съществителни имена?
Трябва да са в еднакво число и род.
Проверете с тази игра.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+