Български език

изтеглен файлМожете ли да получите правилни
словосъчетания от прилагателни и съществителни имена?
Трябва да са в еднакво число и род.
Проверете с тази игра.
Приятно забавление!

[Прочетете още…]

Четене

                                                                 ПРОЧЕТЕТЕ ПРИКАЗКАТА.

 

svinaria1

Живял някога беден принц. Неговото кралство било съвсем малко, но пък не чак толкова незначително, че да не може принцът да се ожени. [Прочетете още…]