Тренировки -плуване

Тренировките започнаха, но предстои записването за още 3 курса
Програма ,,начално обучение по плуване”
Такса – 12 лв
Начало – 25 май
Възраст от 6 до 8 години
Място – басейн ,,Приморски”ЗА целия летен сезон са предвидени 4 курса.Записване за програмата , избор на треньор ,график за посещение -става по родител.Повече информация-каса басейн ,,Приморски

Работно време на каса:    7:00ч. -20:00ч. – /понеделник – събота/    8:00ч  – 20:00ч. – неделя
Санитарен час на комплекса от 13:00ч. до 14:00ч. —всеки ден

Ваканцията започна-детски кът-Варна

Детски кът -Варна-кани всички деца до
17 годишна възраст

26 МАЙ-от 18 00 часа -БЕЗПЛАТНО-когато се открива седмицата  , наречена
,,Панаир на свободното време за деца и юноши
Всеки ден-до 1юни-,,Международния ден на детето”

Различни организации за работа с деца ще покажат своите забавни дейности.Ще има възможност всички деца да рисуват,танцуват,да се катерят и да играят на различни игри…
31 МАЙ-,,Най-сладкия ден”-от 10.00-до 20.00 часа-над 200 деца от различни школи в града ще покажат свои танцови и  театрални постановки.Ще има смях ,игри ,лакомства и подаръци.
1ЮНИ-,,Парад на тротинетките”-10.30 часа-,,Тротиниада-2015″
Всички ,които имат тротинетки може да се включат в състезанието .За всички участници организаторите ще направят томбола с награди.Най-големият подарък ще бъде нов велосипед.
Представители на КАТ ще разговарят за опасностите на улицата и,за уличните правили и за това защо трябва да ги спазваме…
 

Сбогом 2 клас-екипна работа

Това е последната учебна седмица за учениците от 2а клас….Вече всичко е ясно…..Кой колко е успял в ученето,извънучилищните занимания…..Какво трябва да се направи по-добре през следващата учебна година.Всеки си е направил преценка колко труд и постоянство ще са необходими за постигане на добри резултати във всяко занимание За първи бележник с оценки ще доказва техните училищни постижения…
Ще се разделим празнично-с малък концерт – изложба,,Сбогом 2 клас!”Ще видят родители и гости колко са пораснали и колко знаят и могат второкласниците…Но до този весел момент имаме още много работа…

Това е мое любимо видео.ТАКА СЕ РАБОТИ В ЕКИП,В КЛАС,…….за да се постигат бързи и качествени резултати!

ТАКА РАБОТИХМЕ И НИЕ!
Лека седмица за всички,които идват тук при нас!

Годишни оценки-Тема на месец-МАЙ

Оценката е цифрово изражение на обем от знания ,които е придобил ученикът по даден 108635учебен предмет в училище.Степента на усвоеност на тези знания се определя по дадени критерии,изготвени на база изискванията за покриване на определена степен от знания по дадения учебен материал……И така-учителите не си измислят оценката…
Наредба за система на оценяване нарежда на учителите  как точно да правят това..
По силата на тази ,,наредба трябва учителят да :
1.Прави самостоятелни работи-наречени,,входни и изходни нива”
2.Да прави-текущи изпитвания.Броят на текущите изпитвания ,определения минимум за срок,е според броя на часовете ,изучавани по съответния предмет през срока.
Текущите изпитвания са:
а/ устни изпитвания – индивидуални или групови./по преценка на преподавателя/
б/ писмени-контролна работа
За ученици от начален курс класни работи не се провежда .
Контролните  се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя.Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните  , като уведомява учениците за направените изводи.
За графика на контролни работи учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители- родителите.
Оценките се вписват в училищната документация-бележник на ученика и дневник на класа.
Цифровата оценка в начален курс е цяло число.
За учениците от 1 клас няма оценки.
В начален курс учениците завършват с годишни оценки по всички учебни предмети.
Оценяването на малките ученици обаче е ,,деликатен ” момент, поради крехкото психически състояние на децата.Ето защо началните учители вземат това под внимание и в името на психическото здраве на децата оценките ,особено в 2 и 3 клас са в повечето случаи ,,поощрителни”,за да се даде възможност на децата да осмислят работата си в училище ,да преценят възможностите си и да бъдат добре мотивирани за учебен труд.
Предстои реформа в образованието ,която ще засегне и оценяването……
Периодите в училище ,когато не е имало оценки /имало е такива моменти /са доказвали
едно/-демотивация дори и у бързоуспяващите /,,силните ” в ученето/ученици …..
Но оценка за учениците трябва да има,така както има заплащане на възрастните за свършена от тях работа……
А за родителите-оценката показва,макар и субективна понякога,доколко е учило RODITELI I U`ITELдетето….колко се е трудило….колко е постоянно в работата си …И ако следите внимателно учебната работа на своето дете, а нещо в поставените оценки не и харесва….отидете при оценяващия учител….Поговорете…Чуйте какво ще Ви каже той…..Така ще изгладите недоразуменията,ще изясните неточностите….ще намерите по-добри решения за проблема,ако се е породил такъв………..