Специфични обучителни трудности

Тhome1ози термин се използва, за да опише онази част от учениците, които имат определени затруднения в овладяването на училищните умения. Разбира се, всяко дете би могло в един или друг момент да срещне някакви пречки при усвояване на учебния материал. Деца на една и съща възраст демонстрират големи различия както във физическо, така и в психичното си развитие. Тези различия изпъкват особено ярко в първите години в училище. И все пак съществува една група деца, за които проблемите с ученето са не просто инцидентно или периодично явление.При тях характерът на затрудненията носи белега на нарушение.

 

Ето най-често срещаните симптоми:

– нарушена ориентация за ляво и дясно;

– трудности при запомнянето на неща, имащи точно определена последователност – дните на седмицата, месеците, пръстите на ръката, азбуката, таблицата за умножение и др.

– трудности при подреждане на нещата в последователност;

– нарушена ориентация във времето – не разбират разликата между ”преди това” и ”след това”, ”скоро” и ”отдавна”, трудно се ориентират по часовник, трудно управляват времето си;

– трудности в следването на инструкции;

– лош контрол на движенията;

– трудности с фокусирането на вниманието, слаба концентрация;

– езикови затруднения – ограничен речник, сериозни трудности при цели свързани изказвания, трудно овладяване на граматичните правила и др.;

– трудности с математиката – трудно четене на числа и разбиране на математическите знаци и термини, затруднения при решаване на устни задачи, огледално писане на цифри и др.;

– нарушение на уменията за четене /дислексия/;

– нарушение на уменията за писане /дисграфия/

Четивни проблеми

– бавно четене /3-10 пъти по бавно от скоростта на нормалния читател/;

напрегнати движения /мръщи се, говори с писклив глас, мърда устни/;

побуквено четене;

– замяна на сходни звукове /С-Ш, Д-Т, Ч-Ц, и др./;

– замяна на сходни букви /Т-Г, П-Н-И, З-В и др./;

– пропускане и добавяне на звукове и срички;

– огледално четене;

-четене на думите в грешен ред;

– аграматизъм; четене дума по дума, с накъсване на фразата и паузи на неподходящо място;

– не се съобразява с препинателните знаци, неподходяща интонация;

– често губи мястото за четене;

-нарушения в разбиранетоне може да повтори основни факти, да разкаже последователно прочетеното и др.

Проблеми с писането

– замяна на сходни букви /О-А, Ъ-Ч, В-Д и др./, замяна на сходни звукове /П-Б, З-Ж, Ц-Ч и др./;

– пропускане, добавяне и разместване на букви и срички;

– разделно писанечастите на една дума, сливане на съседни думи;

– трудно определяне границите на изречението – две изречения се обединяват в едно или въобще липсват точки, запетаи, главни букви;

– аграматизъм /грешки в съглсуването по род и число и др./;

– почерк-лошо изписани букви, неспазване на редовете, силен натиск на химикала, много зачерквания и др.

Това е списък на възможните, а не на задължителните прояви.

В отделните случаи могат да се срещнат само малка част от тях. Кои обаче ще се демонстрират и в каква степен е строго индивидуално.

767




Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+