Каква е разликата между психолог, психиатър и психотерапевт

12В съвременното българско училище навлизат нови понятия, зад които се крият сериозни научни познания.
Това е статия, която може да бъде много полезна, особено за детски и начални учители, които първи се срещат с възможностите и идеите на ,, приобщаващото образование”,
защото често в своята практика, а и в ежедневието си при контактите с близки и приятели, специалистите, които имат отношение към психичното здраве, се срещат с трудността на хората да направят разлика между психиатър, психолог, психоаналитик и психотерапевт.

 

Колебанието за същността на ролята на тези специалисти често се превръща в препятствието, което застава на пътя на родителите да потърсят подкрепа тогава, когато, по една или друга причина, разпознават в себе си или в децата си необходимостта от някакъв тип специализирана психологичическа грижа. Наред с това, родителското търсене на подкрепа често се бърка от самите родители със слабост и неспособност у тях самите наместо зрялост и грижа за себе си и детето – каквото всъщност представлява търсенето на помощ от специалист.

Ето защо разискването на въпроса за разликите и смисъла на всички тези сложни „психо-“ думи – психиатър, психолог, психотерапевт и психоаналитик, ни се струва важно. Това е и въпросът за поканата, отправена от специалистите към най-същественото в нашата работа – доверието на възрастните и децата към помощта, която им се предлага. И така – ако решим да потърсим помощ за себе си, за детето си или за друг  близък човек при специалист, който има отношение към психичното здраве и благополучие, към кого от тях е най-подходящо да се обърнем и защо?

Разликата в практиката на тези специалисти идва, както от различната професионална подготовка, която са получили, за да придобият квалификацията си, така и от начините, по които се опитват да облекчат човешкото страдание.

Психиатърът е лекар, който работи с хора с различни разстройства на психиката. Тъй като е лeкар, той следва медицинския модел и обяснява промените в психиката, тяхното протичане и повлияването им със законите на биологията. Лечението в психиатрията е предимно чрез лекарства.

Психолозите, за разлика от психиатрите, нямат медицинско образование, което значи, че не са лекари, а оттам и че не третират психичното страдание чрез медикаменти, въпреки обичайното схващане, че това е така. Психолозите са хора, които успешно са завършили академична специалност «Психология». Използвайки различни тестове (тогава, когато това се налага) и психологично консултиране, те могат да направят оценка и да изготвят хипотези за различни поведенчески и личностови характеристики. В случай, че това е необходимо, психологът може да насочи вас или детето ви за консултация с психиатър, на който има доверие.  Ако психиатърът прецени, може да насрочи медикаментозно лечение (защото той е лекар), подходящо за вашето дете, което да подпомогне работата на психолога и състоянието на детето ви. Психологическата подкрепа обикновено не включва продължителна и задълбочена психотерапевтична работа.

Такъв тип грижа би могла да ви предложи психотерапията. Психотерапевтите се различават от психиатрите и психолозите по това, че са преминали през допълнително специализирано обучение по психотерапия към определена школа. Подготовката на един психолог или психиатър за психотерапевт трае дълги години и отговаря на множество международни изисквания. Много често психиатрите и психолозите са и психотерапевти, ако са придобили тази допълнителна квалификация. Важно е да се знае обаче, че не всички психиатри и психолози са психотерапевти, въпреки че доста често се случва недобросъвестно да се представят за такива (т.е. само обучението по психология или медицинската специалност психиатрия не осигурява психотерапевтична квалификация и правоспособност за практикуване на такъв вид терапия).

Психотерапевтите се различават също и помежду си в зависимост от подхода им към човешкото страдание и разбиранията на различните школи за причините, които го пораждат. Съществуват различни психотерапевтични методи: психоанализа, психоаналитична психотерапия, когнитивно-поведенческа, краткосрочна терапия, психодрама, позитивна терапия, фамилна терапия и др.

Психоанализата е вид психотерапията, която се стреми да изследва в най-голяма дълбочина преживяванията на пациента, до голяма степен обусловени от несъзнаваните психични процеси, които според психоанализата са в основата на нашето поведение. Личната анализа е най-продължителната психотерапия и изисква висока мотивация от страна на пациента. Психоаналитиците са практикуващи аналитичния метод психотерапевти, преминали дългогодишно обучение по психоанализа, отговарящо на множество международни стандарти.

автор:
Стефка Чинчева, психолог, Център за приобщаващо образовани

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+