Най-важните референтни стойности на кръвни изследвания!

https://www.art1a1d.com/Кръвните изследвания са много важна част от профилактичните прегледи и също така от поставянето на диагнозата. Всяка една лаборатория има свои референтни стойности, които отбелязва на резултатите на всеки един човек. Важно е да се знае, че всяка лаборатория работи с различни реактиви, мерни единици, начини, по които измерва стойностите и различните резултати не бива да бъдат излишен повод за притеснение.

Ще представим едни от най-важните референтни стойности на кръвни изследвания.

Кръвни показатели (Диференциална кръвна картина):

Еритроцити (червени кръвни клетки) – мъже – 4,6-6,0 х 1012/l; жени – 4,2-5,4 х 1012/l.

Хемоглобин – мъже: 140-180 g/л; жени: 120-160 g/l.

Левкоцити (бели кръвни клетки) – 4,5-9,5 х 109/l.

Диференциално броене на левкоцитите:

пръчкоядрени: 0,03-0,06 x109/л, 1-6 %.
сегментоядрени: 0,5-0,6 x109/л, 40-70 %.
еозинофили: 0,02-0,04 x109/л, 1-4 %.
базофили: 0,0025-0,01 x109/л, 1-2 %.
лимфоцити: 0,22-0,4 x109/л, 20-48 %.
моноцити: 0,04-0,08 x109/л, 1-11 %.

Ht (хематокрит): мъже:0,4-0,54; жени:0,37-0,47

MCV (среден обем на еритроцита): 82-98 fl.

МСН (средна концентрация на хемоглобин в средния еритроцит): 28-33 pg.

МСНС (средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите): 330-350 g/l.

Тромбоцити: 130-360 G/l

Ретикулоцити: 4-14 ‰ (25-85 G/l)

СУЕ – Westergren
мъже до 50 г.: до 11 mm/h; жени до 50 г.: до 12 mm/h.
мъже над 50 г.: до 15 mm/h; жени над 50 г.: до 20 mm/h.

СУЕ – Панченко
до 50 г.: до 12 mm/h; над 50г.: до 15 mm/h

Кръвосъсирване:

Време на кървене: 2-5 min.

Време на съсирване: 5-10 min.

Протромбиново време: 11-14 sec.

Протромбинов индекс: 70-110 %.

Тромбиново време: 18-25 sec.

Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ): 32-51 sec

Фибриноген: 2-4 g/l

Белтъци:

Общ белтък: 58-80 g/l.

Албумин: 35-55 g/l.

CRP: до 3 mg/l.

Имуноглобулини

IgG: 8-18 g/l.

IgA: 0,7-4,5 g/l.

IgM: мъже: 0,6-2,5 g/l; жени: 0,7-2,8 g/l.

IgD: 0,03-0,4 g/l.

IgE: 17-450 mg/l.

Йонограма:

Натрий : 136-151 mmol/l.

Калий: 3,5-5,6 mmol/l.

Хлориди: 96-110 mmol/l.

Калций: 2,12-2,62 mmol/l.

Магнезий: 0,70-1,20 mmol/l.

Неорганичен фосфор: 0,77-1,36 mmol/l.

Желязо: мъже: 12,5-26,7 μmo/l жени: 10,7-23,4 μmo/l

Липиден профил:

Общ холестерол: до 5,0 mmol/l.

LDL: до 3,0 mmol/l.

HDL: над 1,0 mmol/l.

Tриглицериди: до 2,0 mmol/l.

Жлъчни пигменти:

Общ билирубин: 3,4 – 21 μmol/l.

Директен билирубин: 0,8 – 8,5 μmol/l.

Въглехидрати:

Кръвна захар (на гладно): 2,8-5,6 mmol/l.

Гликиран хемоглобин (HbA1c): до 6,4 %.

Хормони:

T3: 3,0-8,8pmol/l

T4: 8,8-22,8 pmol/l

TSH: 0,3-5 mU/l

Пролактин: до 511 μU/l

Всеки един резултат, който е извън референтните стойности не означава задължително заболяване, но е нужна консултация със специалист!

Например при промяна в стойностите на щитовидните хормони е нужна консултация с ендокринолог. При завишени или понижени резултати на пълната кръвна картина е нужен косулт с хематолог или друг специалист по вътрешни болести. Отклоненията в липидния профил са показател, че е нужен преглед при кардиолог или ендокринолог. Специалистът ще определи дали резултатите насочват към диагноза или не.

материал на https://www.art1a1d.com/
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+