Коучинг- що е то?

https://www.art1a1d.comБуквалният превод на коучинг от английски е „да тренирам“, „да обучавам“, а на коуч – треньор, инструктор. Тъй като този превод далеч не обхваща всички нюанси на това какво един коуч може да направи за клиента си, при навлизането на практиката „коучинг“ в България сме предпочели да не използваме дословния превод, а да заемем английската дума. Освен, че е чуждица и като такава леко дразни, използването на думата коуч, обикновено провокира въпрос – А какво е коуч? Какво е коучинг? С какво те са по-различни от нормалните треньори и обучители?

Ние и на това се надяваме – да имаме възможност да обясним всичките пластове и възможности, които стоят зад тази дума.

Произходът на коучинга, както можете да се досетите от буквалния превод, е спортен.

В спорта коучът, или треньорът, на отбора или индивидуалния играч, е човекът, чиято цел е да надгради над таланта и да използва максимално добре потенциала на отбора или спортистът, които тренира. Треньорът може да има познания по конкретния спорт, а може и да няма – а да умее да поставя цели и да мотивира спортистите си да ги постигат.

В комбинация със спортните корени, коучингът разчита и на психологически похвати. Според класическата поведенческа психология, човекът може да се разглежда като празен съд, в който всичко може, и трябва, да се излива – възпитание, маниери, познания, ценности, мироглед и прочие.

Според теориите, на които се опира коучингът, хората са оприличават на жълъди, всеки от които притежава необходимия потенциал да се развие до мощен и впечатляващ дъб. Имаме нужда от подкрепа, окуражаване и светлина, към които да се стремим, но всички умения и цялото величие са вече в нас.

Ключовите думи в коучинга са потенциал, ценности, цели и изпълнение. Ако можем да обобщим:

Коучингът е похват, който отключва потенциала на хората, които се възползват от него като разкрива основни ценности, поставя цели спрямо тях и предлага подкрепа за изпълнението им.

Мениджърът X ползва коуч, за да се научи да делегира отговорности и да подобри презентационните си умения…

Приятелят ми Y се възползва от услугите на коуч, защото се чувства неудовлетворен от начина на живот, който води, струва му се че професионалния му избор е неправилен, но не може сам да прецени как да подходи и да разпознае сам талантите си…
Компанията Z нае коуч, който да се занимава с екипа им по продажби, защото нивото на стрес там е голямо и текучеството е достигнало двуцифрено число за последната година…

Какво е коучинг?

Коучингът е разговор или серия от разговори между двама души – коуч и клиент. Отговорността на коуча е да се фокусира върху индивидуалната ситуация на клиента, да му помогне да изясни ценностите и приоритетите си, да формулира целите, които ще допринесат за материалното и душевното му благополучие и да го насърчава в процеса на постигането им.
В кои ситуации коучът може да ми бъде полезен?

Коучингът може да е полезен в следните ситуации:

Направата на житейски план, осъзнаването и формулировката на цели и задачи.
Намирането на начини за намаляване на стреса в ежедневието ни или освобождаване на време за активности извън прекия професионален и семеен живот.
Постигане на баланс между времето и енергията, които отделяме за работните си задължения и личните си приоритети.
Подобряване на способностите за общуване.
Побряване на познанията за себе си – какво е важно за конкретния клиент, какво не е, какви са вярванията, които са ръководили житейските избори на клиента до сега и т.н.
Подобряване на самодисциплината и мотивацията.
Подобряване на здравословните и двигателни навици.

Какво определят ползите коучинг клиентите?

Ползите от коучинга, според проучване направено от Price Waterhouse Coopers и поръчано от Международната коучинг федерация могат да се обобщят като:

Подобрено самочувствие – 80%
По-добри комуникационни умения – 72%
Подобрени междуличностни отношения – 71%
По-ефективно професионално представяне – 70%
Положителен ефект върху връзките – 73%
Подобрено съотношение между работата и личния живот – 63%

В проучването са участвали 2165 клиента, които са ползвали коучинг услуги от 64 страни.

Имам ли нужда от коуч ако съм на професионален кръстопът?

Разгледайте следните твърдения:

Като звънне часовника сутрин, ми идва да си покрия главата с възглавницата и да не ставам, за да ходя на работа.
Не смятам, че работното ми място ме стимулира да давам най-доброто от себе си, да уча и да се развивам.
Не се чувствам себе си, докато работя.
Нямам търпение да свърши работния ден, за да се отдам на по-приятни занимания.
Усещам, че имам таланти, които не познавам и съответно не съм развил, но не знам как да ги идентифицирам и да започна да печеля от тах.
Често се чувствам изморен и смятам, че усилията, които отделям, за да си свърша работата до голяма степен са отговорни за това състояние.

Ако си мислите или споделяте с приятели поне едно от тези твърдения, значи най-вероятно е време да преосмислите кариерното си развитие и да се подготвите за важни решения и избори. Коучът може да ви помогне в тези процеси като структурира пътя към вътрешното ви познание, задава ви правилните въпроси, помага ви да съзададете план за действие и ви окуражава в изпълнението му. Ролята на коучът е спомагателна и насърчителна. Ролята на клиента е да поеме отговорност за кариерното си развитие, професионалната си удовлетвореност и собственото щастие.

Кариерният коуч е адвокатът на клиента в процеса на осъзнаване на различните му умения и таланти. Коучът вярва, че работата трябва да носи удовлетворение и радост, вярва, че всеки има специални качества, които трябва да идентифицира и да развие, вярва че всички имат право да бъдат щастливи и да стават сутрин заредени с енергия и положително настроение. Коучът ще ви бъде съветник и опора, ще ви помогне да откриете талантите си и да начертаете планове как най-добре да ги използвате, за да растете професионално и да поддържате стандарта на живот, към който се стремите.

Как да направя оценка на текущото си състояние?

Някои от личните коучове ползват следния инструмент, за да определите заедно до колко сте удовлетворени от различните сфери от живота си. Отделете си половин час, за да направите това упражнение и да помислите върху нуждата от промяна в различните области:

Оценете, по скала от 0 до 100%, нивото на удовлетвореност от тези компоненти от вашия живот:

Заобикаляща среда – дом, работна среда.
Здраве и енергия
Финанси
Кариера
Лично израстване
Романтичен живот
Семейство и приятели
Хобита и свободно време

След като дадете оценка, помислете за праг, над който можете да кажете че сте удовлетворени от съответната сфера – например оценка над 70% е достатъчно добра за мен на този етап от живота ми и няма нужда да инвестирам там.

След това обърнете внимание на другите компоненти, на които сте дали по-ниски оценки. Какво можете да направите, за да се повиши нивото ви на удовлетвореност? Какви цели бихте си поставили? Как бихте следели за изпълнението им? Ако ги постигнете, ще бъдете ли по-щастливи? Имате ли нужда от личен коуч, който да ви напъства и насърчава в процеса?

И като си чета този текст с толкова чуждици, си мисля , че баш коуч си е ДАСКАЛЪТ!
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+