Разделно почистване

екоИзхвърлянето на отпадъците в нашия бит трябва да се прави ,,разделно”- разпределени според техния състав: пластмаса, хартия, стъкло, метал… Така те ще отидат в завод, където ще бъдат преработени и превърнати в материал, от който ще се направят други, нови изделия. Така природата ще бъде запазена, а около нас винаги ще е чисто и приятно. Знаете ли как ,,разделно” оставяме нашите битови отпадъци?
Можете да проверите с тази игра.
Приятно забавление!
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+