Да пазим природата

екоИзхвърлянето на отпадъците в нашия бит трябва да се прави ,,разделно”- разпределени според техния състав-пластмаса, хартия, стъкло, метал….Така те ще отидат в завод, където ще бъдат преработени и превърнати в материал, от който ще  се направят други, нови изделия.Така природата ще бъде запазена , а около нас винаги  ще е  чисто и приятно. Знаете ли как ,,разделно” оставяме нашите битови отпадъци?
Можете да проверите с тази игра.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+