Изоставането на психическото развитие?

https://www.art1a1d.comИПР. Тези три букви, тази диагноза трябва да се разбира като изоставане на психическото развитие.

За съжаление днес се срещат все повече деца с нея. За този проблем се водят много спорове и се предлагат разнообразни идеи за това как да се справи едно семейство с тази трагедия. Има много и различни предположения за причините и следствията от болестта. Тя всъщност е наистина сложна и изисква задълбочен анализ и индивидуален подход към всеки конкретен случай.

ИПР се отнася към слабо изразените отклонения в психическото развитие и заема междинно място между нормата и патологията. Децата със забавено психическо развитие изпитват умствена умора, недоразвита реч, слух, зрение и двигателна система. Особени затруднения обаче те притежават при социално общуване. Това се обяснява именно със забавяне на психичното развитие. Но при всяко дете тази болест може да се прояви по различен начин.

Най-ясния признак на ИПР е незрялостта в емоционално-волевата сфера, тоест на едно такова дете му е много трудно да направи волево усилие да изпълни нещо. От тук се появява и проблема при нарушение на вниманието. Неговата неустойчива концентрация. Нарушенията на вниманието могат да бъдат съпроводени и от повишена двигателна и речева активност.

Нарушенията на възприятието се изразяват в трудност при създаване на цялостен образ. Например на детето може да му е трудно да разпознава определени предмети.

Що се отнася до паметта, то деца с ИПР значително по-лесно запомнят не речевия материал, отколкото речевия.

Болестта не рядко е съпроводена и от проблеми в говора. При децата с ИПР има и забавено развитие на всички форми на мислене.

Отговора на въпроса какви са тези деца също не е никак еднозначен. Те условно могат да бъдат разделени на две групи.

Първите са тези, за които се смята, че са развили тази болест вследствие на неблагоприятна обстановка в семейството, недостатъчно общуване и културно развитие. Децата с ИПР се определят като трудно обучаеми.

Други специалисти свързват забавянето на развитието с леки органични поражения на мозъка, получени по време на бременността на майката или при раждането.

Ето и няколко неблагоприятни причини за евентуално развитие на ИПР при бременност:

– болест на майката по време на бременност

– хорнични заболявания на майката

– токсикоза

– интоксикация на организма на майката след употреба на алкохол, никотин, наркотици, химически и лекарски препарати, хормони

– несъвместимост на кръвта на майката с тази на детето

Патология при раждане

– Травми по време израждането

– Асфиксия на новороденото

Социални фактори:

– ограничени контакти с детето в различните етапи на развитието

Има и няколко вида забавяне на развитието. За първото е характерна незрялост в емоционално-волевата сфера, която се проявява в по-ранен стадий на развитието. Става въпрос най-вече за така наречения психически инфантилизъм. Това не бива да се разглежда толкова като болест, а като и комплекс от заострени черти в характера.

Вторият вид се характеризира с отслабване на организма на детето след боледуване. Към тази група се отнасят децата, чиито родители постоянно бдят над тях, което също води до забавяне на развитието.

Към следващия вид спадат деца, които са израснали в семейство с много проблеми, които са имали неправилно възпитание или на които не е било отделяно достатъчно внимание.

Последната група обединява деца, които са развили болестта в следствие на проблемна бременност или неправилно раждане.

От тази болест човек може да предпази детето си като спазва някои основни правила. Например трябва да се направи всичко възможно бременността да протече напълно нормално. След успешното раждане на детето е добре с него да се общува по всякакъв възможен начин, както и да се измислят различни игри, които да развиват мозъка. Изключени са семейните скандали пред детето, колкото и малко да е то. Освен това от особено значение е и телесния контакт, освен емоционалния. Бебето винаги трябва да се чувства обичано и обградено с внимание, както и да има почти постоянен контакт с майка си през първите месеци. Много важен е очният контакт, който е най-ефективният начин за предаване на чувствата. За да бъде предпазено едно дете от тази ужасна болест от най-голямо значение е то да бъде обградено от любов и за него да бъдат положени истински грижи още месеци преди да се роди.
материал на http://bebok.eu

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+