За болестта причината е у Вас

https://www.art1a1d.comКогато нашето тяло започне да ни говори с езика на болестите, болестните състояния и подобни физически проблеми, то иска ние да осъзнаем и да променим своя начин на мислене или действия. Страдайки, то ни казва, че ние сме достигнали до своята физическа, емоционална или ментална граница, че е необходимо да се избавим от разрушителните вътрешни убеждения и вярвания.

Всяка болест е подарък и възможност да бъде възстановено равновесието на душата. Причината на болестта трябва да се търси не във физическото тяло, тъй като неговото значение само по себе си не е толкова голямо. Животът, който е в него идва от душата, от духа. Физическото тяло само отразява това, което става в душата на човека. Всяка болест показва само, че тялото се опитва да възстанови равновесието, тъй като неговото естествено състояние е здравето.
  В основата на материята лежи Енергия. И всеки обект на нашия физически свят се състои от атоми и молекули. Нашето физическо тяло се състои от атоми и молекули. В основата на атома е Енергията.
Щом съществува реален енергиен потенциал на тялото, той трябва да има реално отражение във физическия свят. И това е аурата на човека.
Ако в основата на тялото е енергията, то трябва да има нещо, което да управлява тази енергия и това нещо е Информацията, която в дадения конкретен случай е Мисълта.

“В началото бе Словото…”

Мисълта като информационно начало е способна да изменя течението, направлението и формирането на потоците от енергии.
Мисълта формира световъзприятието.
Ако съзнанието е ясно, чисто, енергията прониква безпрепятствено в организма  без да се изкривява
Ако съзнанието на човек по някакви причини е изкривено, замъглено, замърсено (не съответства на Реалността), потокът на Енергията се изкривява и постъпва  неравномерно, в изменен обем.
И в зависимост от неравномерността и недостатъчната   енергия , се получават и съответните нарушения в органите, към коитотя  снабдява и  функционирането на органа се нарушава.

Какво представлява ясното, чистото съзнание?

Ако човек вземе чисто прозрачно стъкълце и гледа през него, той вижда обекти, цветове и багри, които съответстват на действителността. Ако вземе червено стъкло, всичките обекти, които се виждат през него, ще са червени. Ако вземе криво стъкло, всички обекти, които се виждат през него, ще бъдат с изменени пропорции и размери. Т.е. съзнанието на човека е призмата (стъкълцето), през което той гледа света. И ако световъзприемането на човека му позволява да види света такъв какъвто Е в действителност, да вижда Реалността на този свят, то обменът на енергия не е нарушен. Стъкълцето–съзнание е чисто и енергиите, които минават през това съзнание не се изкривяват, работата на организма не е нарушена и Човек е здрав.

Ако човек възприема света не такъв какъвто е в действителност, а го възприема от позицията на измислени (илюзорни) идеи, догми и стереотипи, неговото стъкълце–съзнание внася изкривяване според обема на илюзорните представи.

Велика е фразата на Изтока: “Болестта – това е изкривено възприемане на Реалността”.
Здрав човек е този, в основата на световъзприемането на когото лежи Реалното, Обективно виждане на Света.

Децата се раждат здрави – с чисто съзнание.

Исус:”…бъдете като децата…”[1]

Човек приема на доверие световъзприемането на обкръжението и започва да вярва в измислени неща. Ако на един човек му кажат сто пъти, че е свиня, на 101-ия път той ще започне да грухти. Ако на човек му се внушава нещо, той възприема това като част от картината, част от възприемането на света. Нашето възприемане на света се формира с години и е добре, ако то е близко до съзнанието ни в момента на раждането. И на вътрешно ниво се появява конфликт, и като следствие се развива заболяване. Заболяването представлява нарушаване баланса на енергията в организма.
Необходимо е да стигнете до разбирането, че вие сами, със своите неправилни действия, мисли и чувства сте принудили вашето физическо тяло да боледува.

Мнозина от вас продължават да пълнят с агресия сърцата си и да обвиняват за лошото си състояние лекарите, близките, работата, началника. Но това е неправилен подход. Първата стъпка към вашето изцеление ще бъде разбирането, че никой не е виновен за вашите болести, освен вас самите. И вие сте провокирали всичките си болести, когато сте се ядосвали, причинявали сте вреда на други хора, допускали сте сквернословие, лоши постъпки, употребявали сте замърсяващи организма ви продукти и напитки.

Вие сами си причинявате болестите. И когато стигнете до разбирането на това просто нещо, вие правите първата и най-важна стъпка към своето изцеление.

Следващата стъпка се състои в това да вземете решение повече да не вършите никакви действия, които да ви причиняват болести.

За едни това ще бъде избавяне от отрицателни мисли, за други – избавяне от негативни чувства, за трети – избавяне от отрицателни постъпки.

Вие трябва да пожелаете да се отървете от всичко, което е станало причина за болестите на вашата душа и на вашето тяло…”по материал на sirius1-bg.net

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+