9 правила на здравата личност

Знаете ли , че думата ,,здрав” има много значения?4%d0%be%d0%be%d0%be
,,Тая благословена котловина .. .има и въздух здрав, мек и животворен.”
,,Този студ е здрав, пресича пътя на болести, епидемии, вируси.”
,,Най-после намери един чувал, попрегледа го дали е здрав и го тури настрана.”
,,Както е показано напространно в това изложение, във Варна има две здрави места за направата на пристанище”.
,,Сбогом, .. — казал усмихнат Левски и се простил с Грозева, па яхнал здравото си конче.”
,,Покорените дадоха здрави гаранции, че ако дойдат в селата им въстаници, ще ги уловят и предадат на властта или пък ще известят на правителството.”
,,Здравият политически ум надделя върху другите съображения и болярският съвет … реши да моли царя да остане на трона си.”
,,Във възобновяването на бащиното име той виждаше една хубава, здрава народна традиция и поради това беше нарекъл сина си Йонко.”
,,При здраво семейство, поставено при добри материални и морални условия, ще имаме деца, годни за живота.”
,,Не щеш ли, и жената, ни в клин ни в ръкав, се нахвърля въз мене .. .— Станах, па я хванах за косичката .. .и моята жена си отнесе един здрав бой.”
,,Някои от чиновниците се опитвали да крадат и да интригуват помежду си с цел да се злепоставят пред централата .. .Липсвала здрава ръка, която да стегне всичко.”
,,Нашият началник е човек със здрава ръка.”
/цитатите са извадени от ,,Тълкове речник” и те са били част от публикации в пресата и книгите на български автори/

Когато се отнася до най-ползвания смисъл на думата,, здраве”, тя означава психо-физическо състояние на човек.
,,Докато човек е здрав, тъй или иначе излиза от всякаква беда… ” М. Грубешлиева
Здравят човек излъчва една енергия, която носи свежест и бодрост у околните. Той има положителна емоция във всяка дума , а в действията му се долавя една мека лекота .
Какво е направил този човек за себе си, за да го нарекат околните ,,здрава личност”?
1. Той е ангажиран с различчни социални и разнообразни лични дейности.
2.Има към всички и всчико ,,необвързваща любов”- дава топлина, без да изисква максимален ответ. Той владеее най- личните си емоции и не ги преплита в други отношения.
3. Здравата личност винаги търси нови и алтернативни пътища към постигане на целите си, когато те не се получат по предвидения начин.
4. Здравата личност има реалистичен поглед към света около себе си и не го преценява само и единствено от своята гледна точка.
5. Това са хора, които постоянно търсят познания и не проектират отрицателните си качества върху другите.
6. Здравата личност има много стабилна ценностна система и тя не е подчинена на забрани от детството.
7. Движи се от дългосрочни цели.
9. Здравата личност има работа, на която се посвещава със страст.9kkkk
Тези изводи са направени от Гордън Олпорт-американски психолог, който изследва личността и я определя като сложнен комплекс от физеологични и мисловни процеси.

Ако искате да бъдете здрав човек:
1. Действайте.
2. Развивайте се.
3. Стойте на здрави лични принципи и етичи норми, а емоциите- най-личните, запазете за себе си и ги покзавйте там, където им мястото.Весели празници!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+