Резултати изходни нива

Е , уважаеми колеги и родители!

Teacher Assisting Group of StudentsВреме е за равносметки … Към своя край са  така наречните ,,изходни нива” за учениците от начален етап по основните учебни дисциплини -математика, български език, човекът и обществото и човекът и природата. Това са самостоятелни работи, които съдържат задачи и упражнения, включващи основните знания, които трябва да са усвоени от учениците през изтеклата учебна година.
За да се справи с тях, за ученика не би била необходима специална допълнителна подготовка. Резултатите се анализират от учителите. По тях може да се прецени кои са най-сериозните затруднения за учениците и дали причината е в недостатъчна работа, лошо преподаване …
Тези резултати са особено важни за ученици, които са изпитвали затруднения през годината, защото ако работата е била системна и няма постижение, тогава се налага да се търсят причини за неуспеха извън провеждания учебен процес…
За съжаление, много родители не приемат сериозно тези последни самостоятелни работи, а това оказва демотивиращо влияние /учениците  не са така концентрирани, сериозни и внимателни/, а нали и годината свършва …
Да, но какъв ще е отчетът на учителя и защо поради малко невнимание резутатите да са по-лоши от очакваните … Нали цяла година ученици и учители са полагали труд … Време е да съберем плодовете, да намерим нови пътища за по-добро учене през следващата година!
Аз имам навик в началото и края на всяка учебна година да подреждам резултатите от ,,входни” и ,,изходни нива” на моите ученици с анонимни номера. Така родителите могат да видят какъв път е изминало тяхното дете през учебната година. Може и на вас , колеги, този опит да е полезен. Предоставям Ви го:

imagesRRRRRRR - КопиеТАБЛИЦА

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+