Резултати изходни нива

Е , уважаеми колеги и родители!

Teacher Assisting Group of StudentsВреме е за равносметки….Започват така наречните,изходни нива” по основните учебни дисциплини -математика, български език, човекът и обществото и човекът и природата.Това са самостоятелни работи, които съдържат  задачи и упражнения, включващи основните знания, които трябва да са усвоени от учениците през изтеклата учебна година.
За да се справи с тях, за ученика не би била необходима специална допълнителна подготовка.Резултатите се анализират от учителите .По тях може да се прецени кои са най-сериозните затруднения за учениците и дали причината е в  недостатъчна работа,  лошо преподаване…..
Тези резултати  са особено важни за ученици, които са изпитвали затруднения през годината, защото ако работата е била системна и няма постижение….тогава се налага да се търсят причини за неуспеха извън провеждания учебен процес…
За съжаление, много родители не приемат сериозно тези последни самостоятелни работи, а това оказва демотивиращо влияние/те не са така концентрирани, сериозни и внимателни/ върху учениците ….а нали и годината свършва….
Да, но какъв ще е  отчетът на учителя и защо поради малко невнимание резутатите да са по-лоши от очакваните……Нали цяла година ученици и учители са полагали труд…Време е да съберем плодовете…..да намерим нови пътища за по-добро учене през следващата година!
Аз имам навик в началото и края на всяка учебна година да подреждам резултатите от ,,входни” и ,,изходни нива” на моите ученици с анонимни номера.Така родителите могат да видят какъв път е изминало тяхното дете през учебната година.
imagesRRRRRRR - КопиеТАБЛИЦА

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+