Голямото лятно ,,нечетене”

В края на всяка учебна година по традиция учениците получават списък със заглавия на художествениcheteneto_hrm произведения, които те трябва да прочетат. Целта на това занимание е да имат интелектуален ангажимент, да се поддържа тяхната езикова и правописна култура, да бъдат запознати с онези произведения, от които през следващата година ще има откъси в учебника по четене, защото няма смисъл да се коментира част от книга, когато тя не е позната на учениците.
И се започва…

Родителите:

Много от тях нямат ангажимент към тази лятна задача на децата. Не, че те трябва да са ангажирани с това, но е важно чрез родителите малките ученици да почувстват, че лятното четене е важно за тях.
Други родители започват да търсят ,,дефекти” в посочените книги: били с остарял език или съдържание, което е трудно за осмисляне от децата или просто- много са книгите.
Учителите.
Много от тях правят голям списък: Е- казват, че това има за цел да даде повече възможности за избор от учениците според техния интерес.
Другипосочват няколко само традиционно определени заглавия или автори.
И така. Дали да има такъв летен списък?-едно е ясно и категорично:  Да! Това е и родителско, и учителско мнение.
Какво да предлага този списък?
1. Заглавия, които ще бъдат изучавани в следващата учебна година по четене.
2. Книги от автори, с които децата ще се запознават.
И аз бих добавила:
Автори и заглавия, които децата нямат да видят в своите учебници от следващата учебна година, но които вече са получили популярност, известност.Така всеки ученик може да открие в списъка нещо, което лично му допада. Така четенето на книги няма да се усеща като учебна задача, а като възможност всеки ученик да открие нещо интересно за себе си .Това ще го отведе после и към онези книги, които не са ангажирали интереса му.
И друго: От дете мразя думата ,,задължително”. Затова мисля, че и списъкът с книги за лятно четене не трябва да бъде ,,задължителен”. Учениците трябва да са наясно, че в този списък са посочени книги, от които те ще имат откъси в своя учебник по четене и че за да знаят какво четат,  е хубаво да познават книгата и да знаят нещо за нейния автор, или да са чели нещо от този творец.
И така , колеги!
Нека съставим списък с имена на книги и автори, които да предизвикат детското любопитство към художествената литература и да формират читателската култура .

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+