Голямото лятно ,,нечетене”

В края на всяка учебна година по традиция учениците получават списък със заглавия на художествениcheteneto_hrm произведения, които те трябва да прочетат.Целта на това занимание е да имат интелектуален ангажимент, да се поддържа тяхната езикова и правописна култура, да бъдат запознати с онези произведения, от които през следващата година ще има откъси в учебника по четене, защото няма смисъл да се коментира част от книга, когато тя не е позната на учениците.
И се започва…
Родителите:
Много от тях нямат ангажимент към тази лятна задача на децата.Не, че те трябва да са ангажирани с това , но е важно чрез родителите малките ученици да почувстват, че лятното четене е важно за тях.
Други родители започват да търсят ,,дефекти” в посочените книги:били с остарял език или съдържание, което е трудно за осмисляне от децата или просто-много са книгите.
Учителите.
Много от тях правят голям списък:Е- казват, че това има за цел да даде повече възможности за избор от учениците според техния интерес.
Други-посочват няколко само традиционно определени заглавия или автори.
И така.Дали да има такъв летен списък?-едно е ясно-категорично да!Това е и родителско, и учителско мнение.
Какво да предлага този списък?
1.Заглавия, които ще бъдат изучавани в следващата учебна година по четене.
2.Книги от автори, с които децата ще се запознават.
И аз бих добавила:
Автори и заглавия, които децата нямат да видят в своите учебници от следващата учебна година, но които вече са получили популярност, известност.Така всеки ученик може да открие в списъка нещо, което лично му допада.Така четенето на книги няма да се усеща като учебна задача,  а като възможност всеки ученик да открие нещо интересно за себе си .Това ще го отведе после и към онези книги, които не са ангажирали интереса му.
И друго:От дете мразя думата ,,задължително”.Затова мисля, че и списъкът с книги за лятно четене не трябва да бъде ,,задължителен”.Учениците трябва да са наясно, че в този списък са посочени книги, от които те ще имат откъси в своя учебник по четене и  че за да знаят какво четат е  хубаво да познават книгата и да знаят нещо за нейния автор , или да са чели нещо от този творец.
И така , колеги!
Нека съставим списък с имена на книги и автори, които да предизвикат детското любопитство към художествената литература и да формират читателската  култура .

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+