Великите гласове на България

Сред притихването на христинският свят в очакването на Възкресение
и радостта от новината за Бог ,
може
да се чуват само гласове на Велики хора!


Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+