Великите гласове на България

Сред притихването на христинският свят в очакването на Възкресение може да се чуват само гласове на Велики хора!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+