Как се появил Тодоровден

Легендите разкаТтеодорзват, че император Юлиан Отстъпник (332 – 363) искал връщането на езичеството. Той решил да се подиграе с християните, които спазвали преди Великден– 40 дни пост, като наредил на градоначалника на Константинопол да напръска тайно с кръв от езическо приношение всички постни храни на пазара. Така християните, без да знаят това, да се осквернят и после да бъдат подложени на подигравки.
Св. Теодор Тирон се явил в съня на патриарх Евдоксий и му казал за плана на император Юлиан Отстъпник. Поръчал му да предупреди християните да не вземат храна от пазара през тази седмица. Евдоксий изпълнил поръката и в седмицата на пост християните се хранили с варено жито (коливо). Юлиан разбрал, че замисълът му е разкрит, останал посрамен и пуснал неосквернена от езичниците стока на пазара. Денят бил посветен от християните на техният приятел- Свети Теодор.
В християнския календар този празник е подвижен спрямо Великден и се празнува в първата събота, когато са започнали великденските пости.
В България е запазена традиция в деня на Свети Тодор собственитодорците на коне рано сутринта да ги украсяват. Водят ги на реката. Жените варят жито и месят обредни хлябове. Вечерта се правят надбягвания с конете- кушии. Денят е известен и под името Тудорица или Конски Великден.
За приятелите на конния спорт и във връзка с религиозния празник, посветен на Свети Тодор, в нашия град се спазва традицията и се организират много забавления, спорт и различни други прояви. Една от най-големите и станали  атракции е така наречените ,,кушии”, които  се организират конните бази около града.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+