Васил Левски – сценарий

Когато моят клас беше втoри- така отбелязахме  годишнината от обесването на Васил Левски. Споделям го с всички, защото може да послужи на някого или да даде нови идеи, за което бих се радвала…
В час на класа разговаряхме за семейството на Васил: за неговите подвизи и смелост, за края на житейският му път.
Васил ЛевскиС една дума-децата бяха запознати с най- важното от живота на героя.
В уговорен час на класа поканихме родителите, за да присъстват на нашето състезание : ,,Левски е с нас”
Стаята беше подходящо украсена.
Чиновете бяха разпределени на 3 групи – за 3 отбора.
Музикален фон- подходящи песни.
Екран за медия.

С една дума поздравих родителите, че са гости на нашата игра.
От всеки отбор всеки играч изтегля въпрос от кутийка и отговаря. При верен отговор се дава червен балон за отбора.
Като свършиха писаните въпроси -на екрана се появиха картините, които децата предварително познаваха и по тях се задава въпрос с награда балон.
За всеки играч се раздава плик, в който са парченца от лика на Левски. Децата не знаят какъв е пъзела. Задачата е при сигнал ,,старт” всеки играч лепи парченцата върху червен лист и вдига горе, когато получи лика.
Печели играта този отбор, чиито играчи първи направят пъзела: ,,Портрета на Левски”.
Броим балоните и обявяваме отбор или отбори победители.
Децата си разделят балоните или давам за всеки балон – награда и си тръгват с : пъзел и червен балон.
Звучи музика.

Тук са книжката, по която запознах децата с живота на Левски:

imagesRRRRRRR-Копие22Васил Левски- книжка
imagesRRRRRRR-Копие22Въпроси

imagesRRRRRRR-Копие22Музикален фон

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+