Васил Левски -сценарий-2 клас

Ето как отбелязахме годишнината от обесването на Васил Левски във 2 клас.
В час на класа разговаряхме за семейството на Васил.За неговите подвизи и смелост.За края на житейският му път.
Васил ЛевскиС една дума-децата бяха запознати с най- важното от живота на героя.
В уговорен час на класа-поканихме родителите , за да присъстват на нашето състезание ,,Левски е с нас”
Стаята беше подходящо украсена.
Чиновете бяха разпределени на 3 групи – за 3 отбора.
Музикален фон-подходящи песни.
Екран за медия.
С една дума поздравих родителите, че са гости на нашата игра.
От всеки отбор всеки играч изтегля въпрос от кутийка и отговаря.При верен отговор-се дава червен балон за отбора.
Като свършиха писаните въпроси -на екрана се появиха картините, които децата предварително познаваха и по тях се задава въпрос с награда балон.
За всеки играч се раздава плик , в който са парченца от лика на Левски.-Децата не знаят какъв е пъзела .Задачата е при сигнал старт-всеки играч лепи парченцата върху червен лист и вдига горе , когато получи лика.
Печели играта този отбор,чиито играчи първи направят пъзела-,,Портрета на Левски”.
Броим балоните и обявяваме отбор или отбори победители.
Децата си разделят балоните или давам за всеки балон – награда и си тръгват с: пъзел и червен балон.
Звучи музика.

Тук са книжката, по която запознах децата с живота на Левски:

imagesRRRRRRR-Копие22Васил Левски- книжка
imagesRRRRRRR-Копие22Въпроси

imagesRRRRRRR-Копие22Музикален фон

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+