,,Благодаря !” се казва само на чужденец

Всички знаем, защото ако не в семейството, то в училище са ни казвали, че трябва да се държим възпитано. Това значи-да използваме думи за учтивост, вежливост, да разговаряме правилно- с подходящ тон и да се изслушваме.бла
Когато някой не спазва тези прости правила, за него казват, че е невъзпитан или ,,простак”.
Да, но се натъкнах на друго виждане за това колко, как и пред кого да употребяваме думата ,,Благодаря!”
В стар игрален, приключенски филм- един европеец попадна в затруднено положение. Местните хора- араби- го спасиха. Тогава пострадалият герой започна да се извинява и да благодари. Щом го чу, спасителят му каза:
,,-Арабите казват, че за услуга в нашия свят благодарят чужденците- близките хора не казват нищо….”
След 2007 година много обикновени българи имаха възможност да посетят Западния европейски свят. Освен, че се завръщаха възхитени от красиво подредените му селища, всички бяха много изненадани от приятната любезност на хората там. Нашего брата постоянно чувал отправени към него извинения или топли благодарности, придружени с усмивка. Сега вече- 2016 година-всички знаем, че тази любезност е доста престорена и тя е въпрос на общоприет етикет, поведение в обноските между хората там.
Етикетът е сбор от правила, които още в Древността са се знаели от всички . Общуването, ако е имало такова, между богати и бедни е било едно, между самите бедни- различно и съвсем друго – в кръговете на богатите. В онзи свят неспазването на вежливост е можело да коства човешки живот. Светът не се е променил много от онези времена: обществото все още е разделено на различни слоеве, които имат свои житейски възгледи, цели и мерки за добро и зло. Ето защо сега този ,,общоприет етикет” за разговорите между хората е много ценен. Той внася някакъв ред и спокойствие, създава общуване.
Липсата на думата ,,благодаря” в нашето всекидневие- означава ли, че сме си много близки или …..сме-…
Не мога да кажа какво точно е. Едно е сигурно- общоприетата, макар и престорена вежливост създава усещане за топлина и внимание. Какво ни пречи да създаваме това в нашите отношения?
Изричането на думата ,,благодаря” не боли и не струва пари. Тя само стопля сърце …
Много бих се радвала, ако някой сподели своите знания за любезността в обноските на хората от други светове-мюсюлмански, будистки……

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+