,,Благодаря” се казва само на чужденец!!!

Всички знаем, защото ако не в  семейството, то в училище са ни казвали, че трябва да се държим възпитано. Това значи-да използваме думи за учтивост, вежливост, да  разговаряме правилно- с подходящ тон и да се изслушваме.бла
Когато някой не спазва тези прости правила, за него казват, че е невъзпитан или ,,простак”.
Да, но се натъкнах на друго виждане за това колко, как и пред кого да употребяваме думата ,,Благодаря!”
В стар игрален, приключенски филм-един европеец попадна в затруднено положение. Местните хора -араби-го спасиха. Тогава пострадалият герой започна да се извинява и да благодари. Щом го чу, спасителят му каза:
,,-Арабите казват, че за услуга в нашия свят благодарят чужденците-близките хора не казват нищо….”
След 2007 година много обикновени българи имаха възможност да посетят Западния европейски свят. Освен , че се завръщаха възхитени от красиво подредените му селища, всички бяха много изненадани от приятната любезност на хората там. Нашего брата постоянно чувал отправени към него извинения  или топли благодарности, придружени с усмивка. Сега вече- 2016 година-всички знаем, че тази любезност е доста престорена и тя е въпрос на общоприет етикет, поведение в обноските между хората там.
Етикетът е сбор от правила, които още в Древността са се знаели от всички . Общуването, ако е имало такова, между богати и бедни е било едно, между самите бедни- различно и съвсем друго – в кръговете на богатите. В онзи свят неспазването на вежливост е можело да коства човешки живот. Светът не се е променил много от онези времена: обществото все още е разделено на различни слоеве, които имат свои житейски възгледи, цели и мерки за добро и зло. Ето защо сега този ,,общоприет етикет” за разговорите между хората е много ценен. Той внася някакъв  ред и спокойствие, създава общуване.
Липсата на думата ,,благодаря” в нашето всекидневие-означава ли, че сме си много близки или …..сме-…
Не мога да кажа какво точно е. Едно се сигурно-общоприетата , макар и престорена вежливост създава усещане за топлина и внимание. Какво ни пречи да създаваме това в нашите отношения?
Изричането на думата,,благодаря” не боли и не струва пари.Тя само стопля сърце …
Много бих се радвала, ако някой сподели своите знания за любезността в обноските на хората от други светове-мюсюлмански, будистки……

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+