Какво трябва да знаем по ОКОЛЕН СВЯТ от 2 клас

СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН
Тук са основните понятия и знания ,които изучавахме във 2 клас.Знаете ли ги?!
СЕМЕЙСТВО И РОД-Семейството се състои от най-близките хора : майка,баща,синове и
дъщери.Най-често те носят едно и също фамилно име.Майката и бащата
произлизат от различни родове.Всички членове на рода са роднини.Те се
събират на празници ,обичат се и се подкрепят.Родът е общият корен , от
който произлизат новите поколения.Родословното дърво показва връзката
между членовете на рода .
НАШЕТО УЧИЛИЩЕ -В училище децата
получават знания,намират приятели и заедно откриват нови неща за света и
хората.Редът,чистотата и приятната обстановка в училището зависят от
всички,които се трудят в него.Учениците се грижат за своята класна
стая,така че винаги да е чиста и подредена.С помощта на родителите и
училищното настоятелство директорът и учителите поддържат сградата и
организират интересни занимания за учениците.

МОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ -Ти имаш право на добро образование и задължението да се учиш и уважаваш учителите си.Ти имаш право на просторна и чиста училищна сграда и задължението да я пазиш.Ти имаш право да изказваш мнението си и
задължението да уважаваш мнението на другите.Разговаряй със съучениците
си и учителите вежливо
,помагай им и се обръщай за помощ към тях.Не забравяй вълшебните думи :благодаря,моля,
извинявай,ако обичаш .
МОЕТО РОДНО СЕЛИЩЕ-Всяко селище
има своя история.В миналото то е изглеждало по един начин ,сега по
друг.Неговите исторически паметници ни напомнят за отминали
времена.Забележителностите му ни помагат да го различим от другите
градове и
села.Във всяко селище живеят различни хора с различни професии.Хората
имат различни професии според това какво умеят да правят и в какво
селище живеят.Всяка професия е
нужна и полезна,защото с труда си хората създават ценни и красиви неща.Трудът на всички заслужава уважение.След напрегнат работен ден хората си почиват и се забавляват.
Някои се занимават с хобито си ,други се срещат с приятели ,спортуват,четат книги или гледат телевизия.
ТРАНСПОРТ-Хората използват различен транспорт според това къде живеят и каква професия имат.В зависимост от собствеността бива : личен и обществен . А от мястото и начина на придвижване :сухопътен ,линеен,въздушен,воден .
БЪЛГАРИЯ – ОТЕЧЕСТВО НА ВСИЧИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ -България е
нашето отечество.Тя се слави с природните си красоти и с имената на
много талантливи хора.Всички,които сме родени в нея ,сме български
граждани.Столица е град СОФИЯ.
В годишния ни календар има различни празници.У нас хората са свободни да празнуват
своите празници и да спазват различни обичаи.НАЦИОНАЛЕН празник е 3 март .Това е датата на ОСВОБОЖДЕНИЕТО от османско робство.ОФИЦИАЛНИ празници са : 1 януари,Великден,1 май,6 май,24 май,6 септември,22 септември,1 ноември,Коледа
ПРИРОДА
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА -всичко ,което ни заобикаля се нарича ПРИРОДА . 
В зависимост от условията за съществуването им разглеждаме два основни вида :ЖИВА и НЕЖИВА. За ЖИВАТА природа са необходими 5-те условия за живот :ВЪЗДУХ,ВО-ДА,ХРАНА,СВЕТЛИНА и ТОПЛИНА .Между живата и неживата природа
съществува непрекъсната връзка.Слънцето ни дава светлина и
топлина.Въздухът съдържа кислород , който вдишваме непрекъснато.Водата
утолява жаждата и поддържа живота.На земята растат различни растения
,които служат за храна на животните и човека.
ПРОМЕНИ В ПРИРОДАТА -Слънцето е голямо огнено кълбо, което излъчва светлина и топлина.Земята се върти.При въртенето й се редуват денят и нощта , както и годишните времена : пролет,лято,есен,зима .Дните,седмиците и месеците на годината се подреждат в годишен календар.При
редуването на сезоните настъпват промени в природата.През зимата е
най-студено,дните са къси.Растенията спират да растат,животните трудно
намират храна.През пролетта дните стават по-дълги и времето
се затопля.Растенията поникват и цъфтят,много животни раждат малките си.Лятото е най-
топлият сезон.Дните са дълги,растенията дават плодове,а за животните има
изобилна храна.През есента дните стават по-къси и студени.Листата на
някои дървета окапват.Животните се готвят за сън.
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
РАЗНООБРАЗНИЯТ СВЯТ НА РАСТЕНИЯТА-Земята е покрита с различни растения.Според вида на стъблата им различаваме :ДЪРВЕТА , ХРАСТИ и ТРЕВИСТИ.
Според това къде растат ги наричаме декоративни  и стайни.Диворастящит
 В зеленчуковите и овощните градини отглеждаме зеленчуци и
плодове.Те са необходима част от нашата храна.Парковете и домовете си украсяваме с различни цветя , които ни създават радост и настроение.
КАК СЕ РАЗВИВАТ РАСТЕНИЯТА -Повечето растения поникват от семена.В почвата
се развива коренът,а над нея израства стъблото.За живото на растенията са нужни пет
условия за живот :въздух,вода,светлина,топлина,храна.Те се хранят от почвата и
въздуха и нарастват.През пролетта цъфтят и се разлистват, а през лятото
дават плодове със семена.Растенията отглеждани от човека се нуждаят от постоянни грижи :окопа -ване,поливане,предпазване от вредители.Частите на растението са :корен,стъбло
корона,листа,плод,цвят.
ЖИВОТНИТЕ ОКОЛО НАС -Животните са част от живата природа.В горите ,полето ,
реките и морето,във фермите и зоопарковете на България живеят различни диви и сел-
скостопански животни.Селскостопанските животни се отглеждат от човека и дават полезни продукти.Вкъщи се грижим за домашни любимци .
МОЕТО ТЯЛО -Тялото на всички хора е изградено от едни и същи части :глава,торс,крайници Очите,ушите,носът,езикът и кожата са нашите сетивни органи.Чрез тях усещаме какво става около нас и опознаваме околния свят:виждаме,чуваме,помирисваме,вкусваме,пипаме.Има
хора ,при които някои органи са увредени.Хората с увреждания опознават
света със същото любопитство както всички останали.Хората имат различен
цвят на кожата,косата,очите,но си приличат,защото са човешки същества.Всички хора имат РАВНИ ПРАВА.За да сме здрави и силни,трябва да се грижим за здравето си.Гимнастиката сутрин,спортът и игрите на открито зака-
ляват и укрепват тялото ни.Разнообразната храна ни дава сили и предпазва от болести.
Хигиената на тялото,редовното миене на ръцете и зъбите ни защитава от
заразни болести !
За да се радваме на красотата на природата,трябва да я пазим и да се гри-жим за нея !
БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ
Безопасното движение има своите правила.Те важат за пешеходците и за автомобилите!Пешеходците
трябва да се движат само по тротоара и да пресичат на точно
определените места.Карането на велосипеди,кънки,ролери и игри става в
парка или на специални алеи.Игрите с ел. уреди ,инструменти и кибрит водят до наранявания и крият опасност за живо-
та.През топлите летни дни къпането и плуването трябва да става само на места,където има
охрана и хора.Когато си сам не тръгвай с непознати хора,не приемай храна или подаръци от тях.При природни бедствия :земетресение,буря,наводнение спазвай изучените правила за безопасно поведение .

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+