Английски език-2 клас…

Райън е получил пари.Той иска да си купи нещо.Може ли да му помогнете да направи правилно това?
Слушайте внимателно каква цена му казва продавачът!

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/how-much

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/find-the-pairs/toys 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/bear-named-sue

Ще потърсите играчки в пъзела
Ще чуете песничка за любима играчка

Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+