Общуването-РОДИТЕЛ-УЧИТЕЛ-тема на месец МАРТ

Родител-УЧЕНИК-Учител
Около малкия ученик се оформят отношения , които са регламентирани от ,,неписани” морални норми, неспазването на които,може да доведе до недоразумения и конфликти между страните.
Учителят е лице, получило образование за упражняване на тази професия и подчинено на редица норми за общуване с родители и ученици,както и на сериозни задължения за опазване здравето на децата и тяхното обучение.
Няма учител,който не знае своите задължения.
Родителите не са запознати с всички професионални ангажименти  на учителя и неговата училищна ангажираност.Те го виждат в конкретен момент .У тях се създава погрешното впечатление ,че работата на учителя е само в часовете с децата.
Часовете за среща на родител с учител -за родителят не са важни ,а те са моментите за важни лични разговори  във връзка с детето им.
Всеки родител иска неговото дете да бъде добре ,,обгрижено ” от учителя  да получава постоянно внимание и никога не могат да си представят как може учителят да няма време , дори и да има желание……та нали той е с детето му…../да , ама децата са много повече от 2…и всички са по своему различни…./+учебни часове, в които всичко е предварително планирано как да се направи  и колко работа да се свърши за 40 минути  с класа.
Затова…за да има добър контакт -дете учител—
Родителят трябва да е обяснил на своето дете
кога да се обръща към учителя си
как да се обръща към него
каква помощ може да иска от учителя
какво може да споделя с него….
Е….ако детето твърди ,че всичко е наред с поведението и ученето му…..а учителят ,,не го поглежда ” или го ,,подценява”…..тогава-обикновеното възпитание изисква :
да се поиска среща с учителя и в спокоен разговор да се потърсят проблемите за детето,за да се намери най-доброто решение на конкретната ситуация….да се потърсят пътищата към доброто обучение на ученика и конфортното му усещане в клас
Това е пътя ,за да :
се избегнат недоразумения
да се решават конфликти 
да се търси специализирана помощ за детето,за родителя или за учителя….
защото новите обществени обстоятелства и динамичен живот , създадоха нови хора и нови ситуации…..

                                                                                      marsies

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+