Английски език–2 клас

http://www.kidsgoflash.com/games/sort_your_waste.html

Покажете кой предмет ,къде трябва да попадне!

http://www.kidsgoflash.com/flashcards/flowers2.html

Имена на растения

http://www.eslgamesplus.com/animals-in-the-sea-interactive-word-search/

Открийте имената на животните в мрежата от думи

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+