Васил Левски

ЧИСТИЯТ
ПЪТ

ИВАН ВАЗОВ

Един от приятелите на Левски- Грозев
пътувал по работа от Пловдив за Карлово .Той чул, че е  изпратена потеря от османски заптиетa,предвождана от най -страшния им началник Исмаил ага,за да  обърнат 
Карлово , да намерят  Левски и да
го заловят.Всички пътища  около градчето
били завардени ,а всички хора-проверявани .
 Грозев знаел, че Левски е в Карлово  и бил притеснен за него. Като наближил едно
селце, срещу
Грозев се задали  конници и той видял, че
това е Исмаил ага . Те спрели до него. Поговорили и тръгнали. Тъкмо като отминали, Грозев  видял български  конник,облечен с потури и фес.Той му
извикал:
— Бай Грозев, добър час!
Грозев се обърнал и го погледнал.
Какво било неговото удивление и ужас, когато познал в този господин Васил
Левски!
Здрависали
се, па захванал да го съди каква е тая лудост да пътува с потерята, да се
излага  всеки миг на ужасна опасност.
Левски се усмихнал, пък казал:
Не се безпокой: сега пътят е най-чист. Като вървя с потерята, аз съм в
пълна безопасност… Кому ще хрумне на ума да ме подозре сега! Целият свят е
уверен, че Левски сега се крие в миша дупка…
/преразказа и преработи за
малки ученици /-по разказа на великия
писател Иван Вазов,,Чистият път”/-marsies
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+