Оценяването в начален курс -Да или Не?-Тема на месец-ДЕКЕМВРИ

Получих различни мнения-интересни,крайни….
Всеки труд има резултат,а той-качество-високо или ниско…..
Така е и с учебния труд…
Всеки малък ученик пита:,,Добре ли съм се справил?”
Дори и тези ,които чувстват,че нямат достатъчно сили също са ме питали как преценявам работата им,защото и те искат да видя техните усилия,защото и те са положили своя труд.
Цифровата оценка е сума от критерий.Тя е по-ясна и точна при точните науки-математика , донякъде и български език.
По предметите от художествения и технически цикъл е по -добре оценката да е 
,,да “-показал резултат,изработил продукт и ,,не”-при липса на пълен интерес.
Може би е време да се помисли са оценяването на деца със затруднения….които са в масовото училище.
Периодичното и системно оценяване е ориентир за родителя  в каква посока върви учебната подготовка на детето.
И да не забравяме ,че в начален курс започва пътя към изграждане на любознателност,учебен труд,откриване на способностите на децата,формиране на мироглед,култура,възпитаност…….
и детската психика е много чувствителна  и крехка.
Една оценка-дори и реална  в конкретния момент ,може да окаже върху ученика влияния,каквито и не сме подозирали……добри или лоши……никога не ми е била приятна ролята на оценител…..
Животът е този,който поставя най-точните оценки….
                                                                                            marsies
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+