Тема на месец ДЕКЕМВРИ -Оценки в начален курс – ДА,НЕ?!

Оценяването в начален курс-да или не?!

Всяка оценка дава някаква представа на оценявания за неговите знания и
умения в момента на оценяване.

Но оценяването на знанията на малките ученици е деликатен момент.

Оценката е комплексна-определена от критерий,но и съобразена с личностните
особености на малкия ученик.

Много деца в начален курс не могат да осмислят какво им показва оценката и
получаването на отлични оценки се превръща само в цел.

За други-когато тя не е добра -оценяването се превръща в неприятен момент и
изиграва отрицателно въздействие върху самочувствието на малкия ученик.

А какво да кажем за предметите от ,,художествения цикъл”.Колко деца
имат усет към красивото,умения да изработват красиви предмети……Така ,ако по
такива предмети оценката  не е добра , тя
може да дистанцира ученика от усвояване на знания и умения по тези предмети.
И тук идва и затруднението за педагога.Той трябва да намери начин да оцени
така,че да бъде хем обективен,хем принципен,хем щадящ детската психика.
Оценката е добър показател за това,какво усвоява детето в училище .Тя е
полезна за родителя.
Как мислите-трябва ли малките ученици да получават оценки.?

Как да става това?!

Може ли и без тях!?

Очаквам Вашите мнения и наблюдения!
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+